Samtal


Till mig är du välkommen för samtal. Det är ditt behov och dina önskemål som styr om det blir under en längre period eller några enstaka gånger. Viktiga förutsättningar för en lyckad terapi mellan dig och mig är att den terapeutiska relationen utvecklas förtroendefullt och att våra samtal är konfidentiella.


Jag arbetar under tystnadsplikt och allt som kommer fram under våra samtal är sekretessbelagt. Jag följer Huma Novas etiska regler, läs mer påwww.humanova.se

Vad kostar det?

Prova på samtal-/parterapi


Första mötet lär vi känna varandra och du får skapa dig en uppfattning om jag är rätt terapeut för dig.

50 Minuter

Samtalsterapi


Bokar du in dig på 10 besök är 10:e besöket kostnadsfritt. Icke avbeställd tid debiteras. Kom ihåg att du kan nyttja ditt friskvårdsbidrag.


60 Minuter

Parterapi


Bokar du in dig på 10 besök är 10:e besöket kostnadsfritt. Icke avbeställd tid debiteras. Kom ihåg att du kan nyttja ditt friskvårdsbidrag.


90 Minuter

450kr

600kr

900kr

Alla priser är inklusive moms